KODEKS PRACY

 • Marta Kopeć, Maciej Wierzchowiec – Odprawy
 • Marta Olkowicz – Odszkodowanie za mobbing bez rozwiązania umowy o pracę
 • Weronika Aleksander – Warunki i zakres nabycia praw autorskich do utworów pracowniczych
 • Aleksander Płaza – Uzupełniające roszczenia odszkodowawcze w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Magdalena Sudoł – Zagadnienie podporządkowania pracowniczego w firmach software house
 • Joanna Namojlik, Karolina Barszczewska – Wątpliwości wokół charakteru prawnego umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Bezpodstawne oskarżenie o stosowanie mobbingu – problem staffingu w firmie
 • Michał Kibil, Bartosz Ulczycki. Projekt ustawy o pracy zdalnej

KADRY I HR

 • Jakub Pietrusiak – Zatrudnienie specjalistów w branży IT
 • Katarzyna Magnuska – Zasady delegowania pracowników świadczących usługi w UE
 • Krzysztof Kraj, Paweł Krak – Nowe wymogi dotyczące ochrony sygnalistów – jak skutecznie zabezpieczyć się przed konsekwencjami?

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • Oskar Sobolewski – Skok na OFE łapie opóźnienie, zmiany w systemie emerytalnym kolejny raz muszą chwilę zaczekać 
 • Oskar Sobolewski – Wdrożenie PPK i problematyka pierwszej wpłaty do PPK w sektorze publicznym