KODEKS PRACY

 • – Michał Kibil, Bartosz Ulczycki – Raport „Praca zdalna – pierwszy krok na drodze do nowoczesnego środowiska pracy?”
  – Agnieszka Sowa – Outsourcing pracowniczy w branży logistycznej
  – Łukasz Chruściel, Paweł Sych – Coroczny obowiązek przeglądu danych gromadzonych w ramach ZFŚS
  – Marta Kozak-Maśnicka – Roszczenia pracowników szczególnie chronionych w związku z macierzyństwem w przypadku bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy
  – Emilia Kalecka – Umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia można zawrzeć pod warunkiem
  – Dominika Dörre-Kolasa, Kinga Ciosk – Wpływ epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów
  – Michał Kibil – Czy praca zdalna jeszcze bardziej zatrze granice między umową o pracę oraz umową o świadczenie usług?
  – Michał Komarnicki – Słów kilka o pracy zdalnej i ministerialnym projekcie jej uregulowania w Kodeksie Pracy

KADRY I HR

 • – Monika Wieczorek – 5 korzyści wdrożenia systemu whistleblowing
  – Mateusz Gajda, Piotr Czulak – Badanie różnorodności ryzykownym sposobem przeciwdziałania dyskryminacji w zakładzie pracy
  – Jakub Pietrusiak – Aktywność pracownika w social media a wizerunek pracodawcy
  – Iza Gawryjołek, Agnieszka Piasecka – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • – Marta Kurzajewska – Ożarowska – Świadczenia wypłacane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  – Sandra Szybak-Bizacka, Łukasz Chruściel – Weryfikacja umów o pracę i cywilnoprawnych przez ZUS
  – Edyta Stefanowicz – Okresy ochronne w związku z nieobecnością pracownika w pracy z powodu choroby – praktyczne aspekty liczenia terminów