KODEKS PRACY

 

 • – Marta Olkowicz – Due diligence w prawie pracy w praktyce
  – Jolanta Adamska – Nowe zasady delegowania pracowników świadczących usługi w UE
  – Jakub Pietrusiak – Obowiązki pracodawców związane ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy
 • – Ewelina Kozłowska – Kowalczuk, Marta Olkowicz Powierzenie mienia pracownikowi – co można powierzyć i jak prawidłowo to zrobić?
 • – Sandra Szybak-Bizacka – Systemy premiowe w czasach kryzysu mogą wymagać zmian
 • – Agata Miętek Program dobrowolnych odejść sposobem na rozstanie się z pracownikami szczególnie chronionymi na podstawie ustawy COVID-19
 • – Marta Kosakowska-Tomczyk, Natalia Łokińska Urlopy wypoczynkowe w praktyce
 • – Marta Murek – Procedura kontroli liczebności członków związku zawodowego – czy aż taka atrakcyjna?
 • – Joanna Kilarska Frankowska, Karolina Barszczewska – Formy udziału związków zawodowych w procesie rozwiązywania umów o pracę

 

KADRY I HR

 

– Monika Wieczorek – Monitoring cyfrowy aktywności pracownika
– Marta Gałka – Wprowadzenie przez pracodawcę zasad dotyczących sposobu ubierania się i wyglądu pracowników
– Sławomir Paruch, Michał Bodziony – Jak walczyć z konfliktem interesów w miejscu pracy?

– Magdalena Poręba – Kontrole związane z dofinansowaniem wynagrodzeń
– Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Czy różnicowanie wynagrodzenia pracownika ze względu na płeć stanie się mobbingiem?
– Marzena Pilarz-Herzyk – Obniżenie wymiaru czasu pracy, a wpływ na zasiłek macierzyński
– Anna Boguska, Katarzyna Sarek-Sadurska – Wyeliminowanie papieru w zatrudnieniu

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 

– Oskar Sobolewski – Procedury postępowania JSFP w procesie tworzenia PPK z uwzględnieniem specyfiki budżetówki w procesie wyboru instytucji finansowej PPK