Nr 1 (październik - grudzień 2019)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

KODEKS PRACY

– Piotr Lewandowski, Robert Stępień – Nowelizacja KPC: Nowe zasady dotyczące postępowania przed sądem pracy
– Magdalena Sudoł – Neutralność światopoglądowa w miejscu pracy
– Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie dyskryminacji i mobbingu
– Ewa Podgórska-Rakiel – Urlop wypoczynkowy w przypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich
– Iwo Klisz – Pracowniczy obowiązek zachowania poufności
– Agnieszka Lisiecka – Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
– Jolanta Adamska – Przedawnienie urlopu wypoczynkowego
– Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Katarzyna Karczewska – Brak współpracy pracownika przy realizacji bankowych procedur AML, jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

PRAWO ZWIĄZKOWE

– Sławomir Paruch, Robert Stępień – Rzetelna weryfikacja liczby członków związku zawodowego
– Tomasz Lasyk – Zwolnienia grupowe – współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi
– Robert Stępień, Agnieszka Nicińska – Czynności doraźne – kontrowersje
– Paweł Lasota – Ostatnie zmiany przepisów o związkach zawodowych – dotychczasowa praktyka kadry i HR

KADRY I HR

– Justyna Tyc, Michał Kluska – Badanie trzeźwości pracowników – czy jest zgodne z RODO?
– Dominika Dörre-Kolasa, Adrian Szutkiewicz – GPS, dane biometryczne, monitoring poczty mailowej – kiedy trzeba przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych?
– Paulina Filipczak-Zawadzka – Jak skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dla zatrudnionych do 31 grudnia 2018 r. – aspekty praktyczne ubezpiec zenia spo łec zne

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

– Piotr Świniarski – Trendy i praktyczne aspekty kontroli ZUS
– Irena Pacholewska-Urgacz – Kwestionowanie pensji pracownika przez ZUS

Nr 2 (styczeń - marzec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

KODEKS PRACY

– Umowne prawo wypowiedzenia i odstąpienia od klauzuli konkurencyjnej – Jolanta Adamska
– Rozwiązanie umowy o pracę z powodu nieobecności w pracy pracownika – Marta Kopeć
– Praca zdalna: korzyści i zagrożenia – Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Łukasz Burakowski
– Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy? – Piotr Lewandowski, Marta Murek
– Wskazówki TSUE istotne dla interpretacji niektórych pojęć związanych z dyskryminacją – Irena Pacholewska-Urgacz
– Wypalenie zawodowe – nowy czynnik czy jednostka chorobowa? – Ewelina Pietrzak-Wojnicz

 • – Rozwiązywanie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy – Paulina Filipczak-Zawadzka
  Martyna Zamirska
  – Najczęstsze przyczyny zwolnień dyscyplinarnych – Iwo Klisz

ZWIĄZKI ZAWODOWE

– Porównanie uprawnień niezwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych w PPK oraz PPE – Marcin Wojewódka

KADRY i HR

– Zatrudnienie robotów – wybrane aspekty automatyzacji na gruncie prawa pracy– Magdalena Sudoł
– Badanie pracownika na obecność środków odurzających w świetle RODO – Katarzyna Malawska
– Sygnalista – zagrożenie czy bezpieczeństwo dla organizacji – Krzysztof Krak

 • – Godzenie pracy z życiem rodzinnym za pomocą rozwiązań z zakresu czasu pracy – Magdalena Rycak

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • – Dobrowolne formy oszczędzania pracowników na przyszłość na przykładzie IKE, IKZE, PPK – Oskar Sobolewski
 • – Outsourcing pracowniczy – problemy praktyczne w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prawa
  podatkowego –
  Piotr Świniarski
 • – Zniesienie limitu 30- krotności ZUS – Aleksandra Woś
 • – Jak się przygotować do PPK? – Łukasz Kuczkowski
Nr 3 (kwiecień - czerwiec 2020)

KODEKS PRACY

– Robert Stępień, Paweł Sych, Michał Bodziony – Prawo HR w czasie epidemii
– Piotr LewandowskI, Paulina Szymczak-Kamińska – Zwolnienie pracownika z obowiązku
świadczenia pracy
– Paulina Filipczak-Zawadzka – Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia
za pracę pracownika
– Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Korzystanie przez pracodawcę z poczty elektronicznej pracownika po jego odejściu z firmy

 • – Katarzyna Malawska, Karolina Klimek – Kiedy różnica w wynagrodzeniach pracowników stanowi dyskryminację?
  – Jolanta Adamska – Kara umowna jako dodatkowe zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji
  – Kajetan Bartosiak – Redukcja zatrudnienia – wypowiedzenie umowy o pracę, a kryteria
  doboru do zwolnienia
  – Małgorzata Cyrul-Karpińska – Zmiana okresu wypowiedzenia w umowie o pracę

PRAWO ZWIĄZKOWE

 • – Magdalena Zwolińska – Reprezentatywność organizacji związkowej na poziomie zakładowym
 • – Robert Stępień, Michał Bodziony – Ochrona informacji i danych osobowych w relacjach ze związkami zawodowymi

KADRY I HR

 • – Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Agnieszka Kornecka – Rotacja na rynku pracy: premia retencyjna
  sposobem na zatrzymanie pracowników
  – Agnieszka Leńczuk, Agnieszka Krzyżak – Zatrudnianie cudzoziemców a ochrona danych
  osobowych w reżimie RODO
 • – Magdalena Rycak – Psychologiczne, zdrowotne i prawne aspekty mobbingu
 • – Marta Kopeć – Kłusownictwo pracownicze

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • – Paweł Krzykowski – PPK a przejście zakładu pracy lub jego części
 • – Jakub Pietrusiak – Podstawy prawne współpracy z freelancerami

Cena egzemplarza archiwalnego – 20zł (wersja elektroniczna).

Nr 4 (lipiec - wrzesień 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

KODEKS PRACY

 • – Jakub Jurasz – Czy obawa przed COVID-19 faktycznie uzasadnia profilaktyczne mierzenie temperatury pracowników?
  – Iwo Klisz – Procesowe aspekty spraw o zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  – Malwina Stasiewicz – Problematyka rozliczania nadgodzin i podróży służbowych w zadaniowym systemie czasu pracy
  – Jakub Pietrusiak – Praca zdalna, telepraca i home-office – wyzwania w dobie epidemii
 • – Paweł Sych, Patryk Kozieł – Rozwiązania tarczy antykryzysowej 4.0 o szczególnym znaczeniu dla pracodawców
  – Marta Kurzajewska – Ożarowska – Rozwiązywanie terminowych umów o pracę a ustawa o zwolnieniach grupowych 
  – Monika Wieczorek, Joanna Kilarska – Frankowska – Wymogi dotyczące likwidacji stanowiska pracy
  – Małgorzata Zdunek – Ukryty monitoring w miejscu pracy

KADRY I HR

– Monika Wieczorek, Joanna Kilarska – Frankowska – Komisja Antymobbingowa i antydyskryminacyjna – aktualne trendy i dobre praktyki
– Marzena Pilarz-Herzyk – Rozwiązanie umowy o pracę w związku z likwidacją pracodawcy
– Michał Kibil, Joanna Namojlik – Tajemnica przedsiębiorstwa w prawie pracy

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • – Oskar Sobolewski – Zawieszenie wpłat o PPK i składek do PPE – oszczędności pracodawców w czasie pandemii
Nr 5 (październik - grudzień 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

KODEKS PRACY

 

 • – Marta Olkowicz – Due diligence w prawie pracy w praktyce
  – Jolanta Adamska – Nowe zasady delegowania pracowników świadczących usługi w UE
  – Jakub Pietrusiak – Obowiązki pracodawców związane ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy
 • – Ewelina Kozłowska – Kowalczuk, Marta Olkowicz – Powierzenie mienia pracownikowi – co można powierzyć i jak prawidłowo to zrobić?
 • – Sandra Szybak-Bizacka – Systemy premiowe w czasach kryzysu mogą wymagać zmian
 • – Agata Miętek – Program dobrowolnych odejść sposobem na rozstanie się z pracownikami szczególnie chronionymi na podstawie ustawy COVID-19
 • – Marta Kosakowska-Tomczyk, Natalia Łokińska  Urlopy wypoczynkowe w praktyce
 • – Marta Murek – Procedura kontroli liczebności członków związku zawodowego – czy aż taka atrakcyjna?
 • – Joanna Kilarska Frankowska, Karolina Barszczewska – Formy udziału związków zawodowych w procesie rozwiązywania umów o pracę

 

KADRY I HR

 

– Monika Wieczorek – Monitoring cyfrowy aktywności pracownika
– Marta Gałka – Wprowadzenie przez pracodawcę zasad dotyczących sposobu ubierania się i wyglądu pracowników
– Sławomir Paruch, Michał Bodziony – Jak walczyć z konfliktem interesów w miejscu pracy?

– Magdalena Poręba – Kontrole związane z dofinansowaniem wynagrodzeń
– Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Czy różnicowanie wynagrodzenia pracownika ze względu na płeć stanie się mobbingiem?
– Marzena Pilarz-Herzyk – Obniżenie wymiaru czasu pracy, a wpływ na zasiłek macierzyński
– Anna Boguska, Katarzyna Sarek-Sadurska – Wyeliminowanie papieru w zatrudnieniu

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 

– Oskar Sobolewski – Procedury postępowania JSFP w procesie tworzenia PPK z uwzględnieniem specyfiki budżetówki w procesie wyboru instytucji finansowej PPK

Nr 6 (styczeń - marzec 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

KODEKS PRACY

– Michał Kibil, Bartosz Ulczycki – Raport „Praca zdalna – pierwszy krok na drodze do nowoczesnego środowiska pracy?”
– Agnieszka Sowa – Outsourcing pracowniczy w branży logistycznej
– Łukasz Chruściel, Paweł Sych – Coroczny obowiązek przeglądu danych gromadzonych w ramach ZFŚS
– Marta Kozak-Maśnicka – Roszczenia pracowników szczególnie chronionych w związku z macierzyństwem w przypadku bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy
– Emilia Kalecka – Umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia można zawrzeć pod warunkiem
– Dominika Dörre-Kolasa, Kinga Ciosk – Wpływ epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów
– Michał Kibil – Czy praca zdalna jeszcze bardziej zatrze granice między umową o pracę oraz umową o świadczenie usług?
– Michał Komarnicki – Słów kilka o pracy zdalnej i ministerialnym projekcie jej uregulowania w Kodeksie Pracy

 

KADRY I HR

– Monika Wieczorek – 5 korzyści wdrożenia systemu whistleblowing
– Mateusz Gajda, Piotr Czulak – Badanie różnorodności ryzykownym sposobem przeciwdziałania dyskryminacji w zakładzie pracy
– Jakub Pietrusiak – Aktywność pracownika w social media a wizerunek pracodawcy
– Iza Gawryjołek, Agnieszka Piasecka – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

– Marta Kurzajewska – Ożarowska – Świadczenia wypłacane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
– Sandra Szybak-Bizacka, Łukasz Chruściel – Weryfikacja umów o pracę i cywilnoprawnych przez ZUS
– Edyta Stefanowicz – Okresy ochronne w związku z nieobecnością pracownika w pracy z powodu choroby – praktyczne aspekty liczenia terminów

Nr 7 (kwiecień - czerwiec 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

KODEKS PRACY

– Marta Kopeć – Zwolnienie menadżerów
– Marta Olkowicz – Praca obywateli Polski w Wielkiej Brytanii po Brexicie
– Jakub Pietrusiak – Monitoring pracy zdalnej
– Edyta Stefanowicz – Kontrole PIP w nowej (zdalnej) odsłonie
– Magdalena Sudoł – Równe traktowanie pracowników spółek jednej grupy kapitałowej
– Michał Kibil, Bartosz Ulczycki – Ekwiwalent za pracę zdalną
– Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Wykonywanie pracy podczas urlopów związanych z rodzicielstwem – możliwości i ograniczenia
– Marta Kurzajewska – Ożarowska – Usprawiedliwiona chorobą nieobecność w pracy a rozwiązanie umowy o pracę

 

KADRY I HR

– Natalia Komarzańska – Szczepienie pracowników przeciwko COVID-19 w pytaniach i odpowiedziach – – Karolina Kanclerz – Rola HR Compliance w organizacji – co zmieniła pandemia?
– Katarzyna Serwatka – Dane osobowe: upoważnienia w dziale kadr – dla kogo i w jakiej formie?
– Katarzyna Soboń – Zdalne komisje antymobbingowe

 

PRAWO ZWIĄZKOWE

– Łukasz Masztalerz – Ciemne strony pracy zdalnej

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

– Oskar Sobolewski – Dłuższa praca = wyższa emerytura, w kierunku podwyższenia wieku emerytalnego

Nr 8 (lipiec - wrzesień 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna). 

KODEKS PRACY

 • Marta Kopeć, Maciej Wierzchowiec – Odprawy
 • Marta Olkowicz – Odszkodowanie za mobbing bez rozwiązania umowy o pracę
 • Weronika Aleksander – Warunki i zakres nabycia praw autorskich do utworów pracowniczych
 • Aleksander Płaza – Uzupełniające roszczenia odszkodowawcze w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Magdalena Sudoł – Zagadnienie podporządkowania pracowniczego w firmach software house
 • Joanna Namojlik, Karolina Barszczewska – Wątpliwości wokół charakteru prawnego umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Bezpodstawne oskarżenie o stosowanie mobbingu – problem staffingu w firmie
 • Michał Kibil, Bartosz Ulczycki. Projekt ustawy o pracy zdalnej

KADRY I HR

 • Jakub Pietrusiak – Zatrudnienie specjalistów w branży IT
 • Katarzyna Magnuska – Zasady delegowania pracowników świadczących usługi w UE
 • Krzysztof Kraj, Paweł Krak – Nowe wymogi dotyczące ochrony sygnalistów – jak skutecznie zabezpieczyć się przed konsekwencjami?

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • Oskar Sobolewski – Skok na OFE łapie opóźnienie, zmiany w systemie emerytalnym kolejny raz muszą chwilę zaczekać 
 • Oskar Sobolewski – Wdrożenie PPK i problematyka pierwszej wpłaty do PPK w sektorze publicznym