Nr 1 (październik - grudzień 2019)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

KODEKS PRACY

– Piotr Lewandowski, Robert Stępień – Nowelizacja KPC: Nowe zasady dotyczące postępowania przed sądem pracy
– Magdalena Sudoł – Neutralność światopoglądowa w miejscu pracy
– Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie dyskryminacji i mobbingu
– Ewa Podgórska-Rakiel – Urlop wypoczynkowy w przypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich
– Iwo Klisz – Pracowniczy obowiązek zachowania poufności
– Agnieszka Lisiecka – Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
– Jolanta Adamska – Przedawnienie urlopu wypoczynkowego
– Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Katarzyna Karczewska – Brak współpracy pracownika przy realizacji bankowych procedur AML, jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

PRAWO ZWIĄZKOWE

– Sławomir Paruch, Robert Stępień – Rzetelna weryfikacja liczby członków związku zawodowego
– Tomasz Lasyk – Zwolnienia grupowe – współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi
– Robert Stępień, Agnieszka Nicińska – Czynności doraźne – kontrowersje
– Paweł Lasota – Ostatnie zmiany przepisów o związkach zawodowych – dotychczasowa praktyka kadry i HR

KADRY I HR

– Justyna Tyc, Michał Kluska – Badanie trzeźwości pracowników – czy jest zgodne z RODO?
– Dominika Dörre-Kolasa, Adrian Szutkiewicz – GPS, dane biometryczne, monitoring poczty mailowej – kiedy trzeba przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych?
– Paulina Filipczak-Zawadzka – Jak skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dla zatrudnionych do 31 grudnia 2018 r. – aspekty praktyczne ubezpiec zenia spo łec zne

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

– Piotr Świniarski – Trendy i praktyczne aspekty kontroli ZUS
– Irena Pacholewska-Urgacz – Kwestionowanie pensji pracownika przez ZUS

Nr 2 (styczeń - marzec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

KODEKS PRACY

– Umowne prawo wypowiedzenia i odstąpienia od klauzuli konkurencyjnej – Jolanta Adamska
– Rozwiązanie umowy o pracę z powodu nieobecności w pracy pracownika – Marta Kopeć
– Praca zdalna: korzyści i zagrożenia – Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Łukasz Burakowski
– Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy? – Piotr Lewandowski, Marta Murek
– Wskazówki TSUE istotne dla interpretacji niektórych pojęć związanych z dyskryminacją – Irena Pacholewska-Urgacz
– Wypalenie zawodowe – nowy czynnik czy jednostka chorobowa? – Ewelina Pietrzak-Wojnicz

 • – Rozwiązywanie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy – Paulina Filipczak-Zawadzka
  Martyna Zamirska
  – Najczęstsze przyczyny zwolnień dyscyplinarnych – Iwo Klisz

ZWIĄZKI ZAWODOWE

– Porównanie uprawnień niezwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych w PPK oraz PPE – Marcin Wojewódka

KADRY i HR

– Zatrudnienie robotów – wybrane aspekty automatyzacji na gruncie prawa pracy– Magdalena Sudoł
– Badanie pracownika na obecność środków odurzających w świetle RODO – Katarzyna Malawska
– Sygnalista – zagrożenie czy bezpieczeństwo dla organizacji – Krzysztof Krak

 • – Godzenie pracy z życiem rodzinnym za pomocą rozwiązań z zakresu czasu pracy – Magdalena Rycak

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • – Dobrowolne formy oszczędzania pracowników na przyszłość na przykładzie IKE, IKZE, PPK – Oskar Sobolewski
 • – Outsourcing pracowniczy – problemy praktyczne w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prawa
  podatkowego –
  Piotr Świniarski
 • – Zniesienie limitu 30- krotności ZUS – Aleksandra Woś
 • – Jak się przygotować do PPK? – Łukasz Kuczkowski
Nr 3 (kwiecień - czerwiec 2020)

KODEKS PRACY

– Robert Stępień, Paweł Sych, Michał Bodziony – Prawo HR w czasie epidemii
– Piotr LewandowskI, Paulina Szymczak-Kamińska – Zwolnienie pracownika z obowiązku
świadczenia pracy
– Paulina Filipczak-Zawadzka – Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia
za pracę pracownika
– Ewelina Pietrzak-Wojnicz – Korzystanie przez pracodawcę z poczty elektronicznej pracownika po jego odejściu z firmy

 • – Katarzyna Malawska, Karolina Klimek – Kiedy różnica w wynagrodzeniach pracowników stanowi dyskryminację?
  – Jolanta Adamska – Kara umowna jako dodatkowe zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji
  – Kajetan Bartosiak – Redukcja zatrudnienia – wypowiedzenie umowy o pracę, a kryteria
  doboru do zwolnienia
  – Małgorzata Cyrul-Karpińska – Zmiana okresu wypowiedzenia w umowie o pracę

PRAWO ZWIĄZKOWE

 • – Magdalena Zwolińska – Reprezentatywność organizacji związkowej na poziomie zakładowym
 • – Robert Stępień, Michał Bodziony – Ochrona informacji i danych osobowych w relacjach ze związkami zawodowymi

KADRY I HR

 • – Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Agnieszka Kornecka – Rotacja na rynku pracy: premia retencyjna
  sposobem na zatrzymanie pracowników
  – Agnieszka Leńczuk, Agnieszka Krzyżak – Zatrudnianie cudzoziemców a ochrona danych
  osobowych w reżimie RODO
 • – Magdalena Rycak – Psychologiczne, zdrowotne i prawne aspekty mobbingu
 • – Marta Kopeć – Kłusownictwo pracownicze

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • – Paweł Krzykowski – PPK a przejście zakładu pracy lub jego części
 • – Jakub Pietrusiak – Podstawy prawne współpracy z freelancerami

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna).